contact | jobs version fran├žaise
U bent hier:  Home  »  Gebruiksvoorwaarden
Diensten:

Gebruiksvoorwaarden


 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen partijen, met uitsluiting van alle andere mogelijke voorwaarden.
  2. De factuur is contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van TECNOLEC VZW te Brussel, behoudens wanneer tussen partijen schriftelijk een afwijkende regeling werd overeengekomen. 
  3. Bij gebreke aan een tijdige betaling, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag.
    Verder zal er in dergelijk geval ook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 75,00 EUR.
  4. Enige klacht over of protest van de factuur dient, binnen de acht dagen na factuurdatum, per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van TECNOLEC VZW te Brussel worden verzonden. 
  5. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing.
    Alle geschillen tussen partijen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Website door Analyz-it |  Inhoud door Tecnolec |  Gebruiksvoorwaarden |  Login